Dr. Öğr. Üyesi

ahmet.ozel@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

  2. Yüksek Lisans

    Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

  3. Doktora

    Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi


Araştırma Alanları

Şazeliyye, Kuzey Afrika ve Endülüs Tasavvufu, Türk Modernleşmesi Sürecinde Tasavvufî Yapılar

Biyografi

1992-1994 yılları arasında Mısır’da bulundu. El-Ezher Üniversitesi’nde başladığı yüksek öğrenimini, 1997’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bitirdi. Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde, Tasavvuf ana bilim dalı öğretim üyesi olarak çalıştı. Çeşitli tv kanallarında programlar hazırlayıp sundu, yayınevlerinde, süreli yayınlarda editörlük ve yayın yönetmenliği yaptı. Özel’in yayınlanmış şiir kitapları dışında, telif ve çeviri akademik yayınları, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Muhtelif üniversitelerde tasavvuf tarihi, tasavvuf literatürü, tasavvuf-sanat ilişkisi üzerine lisans ve lisans üstü dersler verdi. Şazeliyye, Kuzey Afrika ve Endülüs tasavvufu, Türk modernleşmesi sürecinde tasavvufi yapılar başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır.