Akademik Personel

Prof. Dr.

Bilal AYBAKAN

bilal.aybakan@ihu.edu.tr

1963’te Şanlıurfa’da doğdu. 1985’te M.Ü. İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Orta öğretimde üç yıl öğretmenlik yaptı. Mezun olduğu fakülteye 1989’da araştırma görevlisi olarak döndü. 1990’da “İslam Hukukunda Vekâlet Sözleşmesi” adlı tezle yüksek lisansını, 1997’de “İslam Hukukunda Borçların İfası” adlı tezle de doktorasını tamamladı. 2002’de doçent, 2007’de profesör oldu. İslam hukukunun farklı yönleriyle ilgili pek çok lisans ve lisansüstü dersler verdi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Fıkhın çeşitli yönleriyle ilgili kitap, makale, tebliğ, çeviri, ansiklopedi maddesi türünde pek çok yayın gerçekleştiren Prof. Dr. Bilal Aybakan, 27.03.2017 tarihinde İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine geçti ve bu fakültenin kurucu dekanlığıyla görevlendirildi. İleri düzeyde Arapça (96,25: 22 Mayıs 2011 KPDS) ve İngilizce (87,5: 20 Mayıs 2012 KPDS) bilmektedir.


Prof. Dr.

Serdar DEMİREL

serdar.demirel@ihu.edu.tr

Serdar Demirel, 1995 yılında Uluslararası İslâm Üniversitesi İslâmabad/Pakistan Usûluddîn Fakültesi’nden mezun oldu. 1999 yılında aynı üniversitenin Tefsir ve Hadis bölümünde mastırını bitirdi. 2005 yılında Uluslararası İslâm Üniversitesi Malezya’da Kur’an ve Hadis bölümünde doktorasını tamamladı.
Uluslararası bilimsel dergilerde birçok makaleleri yayımlanmaktadır. Şia ve Ehli Sünnet Arasında Karşılaştırmalı Hadis İlimleri isimli kitabı Arapça olarak yayımlandı. 2006-2013 yılları arasında Malezya Uluslararası İslâm Üniversitesi’nde hocalık yaptı.
2013-2017 yıllarınnda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde önce Doçent sonra da Profesör olarak eğitim üyeliği yaptı. Yine FSMVÜ bünyesinde faaliyet gösteren Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Merkezi’nün müdürlüğünü sürdürdü. İngilizce ve Arapça bilmektedir.


Prof. Dr.

Ömer Faruk HARMAN

ofaruk.harman@ihu.edu.tr

Bilecik/Söğüt’te doğdu (1950). İstanbul İmam-Hatip Okulunu (1968) ve Pertevniyal Lisesini bitirdi (1969). İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden (1972) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sosyoloji Bölümünden mezun oldu (1973). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dinler Tarihi anabilim Dalında Doktor (1983), Doçent (1988) ve Profesör oldu (1994). 1985 yılında bir yıl süreyle Paris’te alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. 1986’dan itibaren Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde, İslam Ansiklopedisinin hazırlanmasında Dinler tarihi İlim Heyeti Başkanı, aynı zamanda müellif redaktör olarak görev yaptı ve alanıyla ilgili çok sayıda madde kaleme aldı. 2005-2009 yıllarında T.C. Paris Büyükelçiliği nezdinde Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yaptı. 2009 yılında yurtdışı görevinin sona ermesini takiben tekrar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine döndü. Ocak 2017’de yaş haddinden emekli oldu. Halen İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Dinler Tarihi Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve Fransızca bilmektedir.


Prof. Dr.

Hasan KAPLAN

hasan.kaplan@ihu.edu.tr

Karsın Arpaçay İlçesi Taşbaşı Köyü’nde doğdu. 1988 yılında Erzurum İmam Hatip Lisesinden; 1993 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Mezun oldu. Adana’da bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığından Yurtdışı Lisansüstü Bursu kazanarak, Amerika Birleşik Devletlerinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı, yine bu süre zarfında Amerika’da çeşitli Yüksek Öğretim Kurumlarında Din Psikolojisi, Etik, Eleştirel Düşünce ve İslam gibi dersler verdi. 2006 yılında Türkiye’ye dönerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde akademisyen olarak çalışmaya başladı. Yerli ve yabancı dilde çeşitli kitap ve makaleleri olan Prof. Dr. Hasan Kaplan, 2017 yılına kadar aynı üniversitede Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı, ayrıca 2015-2017 yılları arasında  Dışilişkilerden sorumlu Rektör Danışmanlığı  ve Dışilişkiler Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Temmuz 2017 yılında İbn Haldun Üniversitesine geçen Prof. Kaplan, evli ve ikisi kız biri erkek, üç çocuk babasıdır.


Dr. Öğr. Üyesi

Betül AVCI

betul.avci@ihu.edu.tr

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan Avcı, yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü’nden “Erken Dönem Hıristiyan Teolojisinde Logos Doktrini” başlıklı teziyle, Pontificia Università Gregoriana’dan S.T.L. (M.Div.) derecesini “Idea of Revelation in Christianity: Revelation as Progressive” başlıklı tezi ile aldı. Chicago Üniversitesi Divinity School’dan İslami İlimler üzerine başka bir yüksek lisans derecesi alan Avcı, Pontificia Università Gregoriana’da sürdürdüğü doktora çalışmasını “Contemporary Turkish Research on Christianity” başlıklı tez çalışmasıyla 2012’de tamamladı. Avcı’nın akademik ilgi alanları şunlardır: Mukayeseli teoloji, Hıristiyan dinler teolojisi, Müslüman-Hıristiyan ilişkileri, Hıristiyan ve İslam geleneklerindeki tarih teolojileri, Tekâmülcü tarih nazariyeleri, Hıristiyan ve İslam geleneklerindeki kelime-logos anlayışları.


Dr. Öğr. Üyesi

İhsan KAHVECİ

ihsan.kahveci@ihu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İhsan KAHVECİ
1967 yılında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğdu.
1986’da Sarıyer İ.H.Lisesini bitirdi.
1992’de el-Ezher Arap Dili ve Edebiyatı, 2008’de Ankara İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1995’te “Kur’an’da Zikir Kavramı ve Boyutları” konulu teziyle M.Ü.S.B.Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2001’de “Fahreddin er-Râzî’nin ‘Mefâtîhu’l-Ğayb’ Adlı Eserinde Ulûmu’l-Kur’ân” başlıklı teziyle SA.Ü.S.B.Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı.
1993’te araştırma görevlisi olarak intisap ettiği Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2009-2017 arasında öğretim üyeliği yaptı ve tefsir alanıyla ilgili lisans ve lisansüstü seviyede dersler verdi.
Bu arada 2015-2016 öğretim yılında 2547 sayılı YÖK kanununun 39. maddesi uyarınca görevlendirildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bir yıl boyunca öğretim üyesi ve dekan yardımcısı olarak çalıştı.
03 Nisan 2017 tarihi itibariyle de İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.
Kur’an Tarihi, Kur’an İlimleri, Tefsir, Tefsir Tarihi temel araştırma alanlarını oluşturmaktadır.
Halen İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Yardımcı Doçent kadrosunda öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.
Arapça ve İngilizce bilmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Murat ÖZEL

ahmet.ozel@ihu.edu.tr

1992-1994 yılları arasında Mısır’da bulundu. El-Ezher Üniversitesi’nde başladığı yüksek öğrenimini, 1997’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bitirdi. Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde, Tasavvuf ana bilim dalı öğretim üyesi olarak çalıştı. Çeşitli tv kanallarında programlar hazırlayıp sundu, yayınevlerinde, süreli yayınlarda editörlük ve yayın yönetmenliği yaptı. Özel’in yayınlanmış şiir kitapları dışında, telif ve çeviri akademik yayınları, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Muhtelif üniversitelerde tasavvuf tarihi, tasavvuf literatürü, tasavvuf-sanat ilişkisi üzerine lisans ve lisans üstü dersler verdi. Şazeliyye, Kuzey Afrika ve Endülüs tasavvufu, Türk modernleşmesi sürecinde tasavvufi yapılar başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır.Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet SÜRURİ

ahmet.sururi@ihu.edu.tr

1976 İstanbul – Cihangir doğumlu.
Lisans (1999), Yüksek Lisans (2002) ve Doktora (2011) öğretimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı.
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde beş yıl (2012-2017) Kelam Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı.
2016 yılında on iki ay Ürdün Üniversitesinde (Câmiatü’l-Ürdüniyye) sahasıyla ilgili post-doktora çalışmalarda bulundu.
Biri kız, biri erkek iki çocuk babasıdır.


Dr. Öğr. Üyesi

Yaşar ÇOLAK

yasar.colak@ihu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Çolak: 1964’de dünyaya geldi. Trabzon İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda sırasıyla İmam Hatiplik, Vaizlik, Müfettişlik, Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile Londra ve Washington Büyükelçilikleri Din Hizmetleri Müşavirliği görevlerinde bulundu. Birleşik Krallık/Manchester Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Tetkikleri bölümünde mastır, 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Tarihi alanında doktora yaptı. Ayrıca Amerika’nın Maryland Eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi’nin (DCA) 2011-2018 yılları arasında başkanlığını yürüttü. Erken dönem İslam tarihçiliği ve Batı İslam çalışmalarındaki farklı metodolojik yaklaşımlar ilgilendiği araştırma konuları arasında yer almaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi

Tuba ERKOÇ BAYDAR

tuba.baydar@ihu.edu.tr

1988 Tatvan/Bitlis doğumlu olan Tuba Erkoç Baydar, 2009 yılında Uludağ Üniversitesi’nin İlahiyat Fakültesi’nden lisans derecesi ile mezun olmuştur. “Ebu İshak eş-Şirazi’nin Emir ve Nehiy hakkındaki görüşleri” teziyle 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlamış aynı yıl Medeniyet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında doktora programına başlayan Tuba Erkoç Baydar, görevlendirme ile aynı ana bilim dalında 2017’ye kadar araştırma görevliliğini sürdürmüştür. “Fıkhi Açıdan Ötanazi ve Tedavinin Esirgenmesi” konusunu doktora tezi olarak çalışan Tuba Erkoç’un genel olarak ilgi alanları; Şafi fıkhı, fıkıh usulü, tıp etiği, biyoetik, ötanazi, tedavi ve yaşamın sonuna dair meselelerdir. İlmi geleneğe sahip bir aileden gelen Tuba Erkoç Baydar, ilk eğitimini ailesinden daha sonra Bursa’da ve İstanbul’da İSM çatısı altında devam etmiştir. Aynı zamanda İSAM’ın AYP programının araştırmacılığını da sürdürmektedir. Eğitim amaçlı Fransa, Suriye ve Ürdün’de bulunan Tuba Erkoç Baydar 2014 yılında Amerika’da Georgetown Üniversitesi Kennedy Etik Enstitüsün’de araştırma yapmak ve çeşitli derslere katılmak üzere bir yıl kalmıştır. Hali hazırda İbn Haldun üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışan Tuba Erkoç Baydar aynı zamanda EDEP vakfının başkan yardımcılığını da yürütmektedir.


Arş.Gör.

Abdüssamed SARIKAYA

abdulsamet.sarikaya@ihu.edu.tr

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2010 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Lisans eğitimi ile birlikte İlimler ve Sanatlar Merkezi’nde klasik usulde İslâmî İlimler, Sosyal Bilimler (Sosyoloji, Siyaset Sosyolojisi, Siyaset Bilimi, İktisat), Modern Arapça ve İngilizce eğitimi aldı. Aynı kurumda İslâmî İlimler sahasında farklı dersler verdi. Halen yüksek lisans eğitimine Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde Kelam alanında devam etmektedir.