Dr. Öğr. Üyesi

betul.avci@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  BA İstanbul Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 1998

 2. Yüksek Lisans

  1) Y.L. Marmara Üniversitesi, Dinler Tarihi, 2000
  2) S.T.L. (M.Div.) Pontificia Università Gregoriana, Interreligious Studies, 2002
  3) M.A. University of Chicago, Islamic Studies, 2009

 3. Doktora

  S.T.D. (Th.D.) Pontificia Università Gregoriana, Missiology, 2012


Araştırma Alanları

Mukayeseli teoloji, (Hıristiyan) dinler teolojisi, Müslüman-Hıristiyan ilişkileri, Hıristiyan ve İslam geleneklerindeki tarih teolojileri, Tekâmülcü tarih nazariyeleri, Hıristiyan ve İslam geleneklerindeki kelime-logos anlayışları

Biyografi

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan Avcı, yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü’nden “Erken Dönem Hıristiyan Teolojisinde Logos Doktrini” başlıklı teziyle, Pontificia Università Gregoriana’dan S.T.L. (M.Div.) derecesini “Idea of Revelation in Christianity: Revelation as Progressive” başlıklı tezi ile aldı. Chicago Üniversitesi Divinity School’dan İslami İlimler üzerine başka bir yüksek lisans derecesi alan Avcı, Pontificia Università Gregoriana’da sürdürdüğü doktora çalışmasını “Contemporary Turkish Research on Christianity” başlıklı tez çalışmasıyla 2012’de tamamladı. Avcı’nın akademik ilgi alanları şunlardır: Mukayeseli teoloji, Hıristiyan dinler teolojisi, Müslüman-Hıristiyan ilişkileri, Hıristiyan ve İslam geleneklerindeki tarih teolojileri, Tekâmülcü tarih nazariyeleri, Hıristiyan ve İslam geleneklerindeki kelime-logos anlayışları.


Ödüller

 • TÜBİTAK-Ulakbim UBYT Yayın Teşvik Ödülü 2018
 • Building Bridges Seminar Fellowship, Georgetown University, A.B.D. 2013
 • The University of Chicago, Divinity School Graduate Fellowship, Chicago 2003-2009
 • Joseph M. Kitagawa Award, Chicago 2004-2005
 • Wissenchaft College zu Berlin Fellowship, Berlin 2004
 • The MISSIO Foundation Fellowship for Catholic Studies, Aachen 2000-2003
 • The Catholic Near East Welfare Ass. Fellowship, New York 2001-2003
 • Pontificia Università Gregoriana Graduate Fellowship, Roma 2001-2003
 • Nostra Aetate, Pontifical Council for Interreligious Dialogue Award, Vatikan 2000- 2001

Akademik Yayınlar

MAKALELER

1) Uluslararası

a) A&HCI (WoS) İndeksli

 • “Comparative Theology and Scriptural Reasoning: A Muslim’s Approach to Interreligious Learning.” Religions 2018, 9 (10), 297; doi: https://doi.org/10.3390/rel9100297
 • “Comparative Theology: An Alternative to Religious Studies or Theology of Religions?” Religions 2018, 9 (3), 83— WoS: 000428514500019; doi: https://doi.org/10.3390/rel9030083.

b) Diğer İndexler

 • “Dinler Tarihçisinin Anlamayı Hedefleyen Bir İmanlı Olarak Portresi: Joachim Wach”, İnsan ve Toplum, 5/10 (2016), ss. 73-91.
 • “Character of Suhan in Şeyh Gâlib’s Romance, Hüsn ü Aşk (Beauty and Love)”, Archivum Ottomanicum, 32 (2015), ss. 279-293.
 •  “Joachim Wach’ın Religionswissenschaft Çerçevesinde İslam Dinine Yaklaşımı”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30 (2014), ss. 195-216.
 • Francis X. Clooney, Comparative Theology: Deep Learning Across Religious Borders, İslâm Araştırmaları Dergisi, 32 (2014), 155-159.
 • “The Miracles of Jesus in the Christian Tradition and the Commentaries of the Qur’an”, Encounter, No: 293, Roma, 2003.
 • “Reflections on Dialogue: Life Experiences”, Encounter, Roma, 2002.
 • “Hıristiyanlıkta ve Kur’an Tefsirlerinde Hz. İsa’nın Mucizeleri”, Dîvân, İstanbul, 2000.

2) Ulusal

 • “Tamamlayıcı Teolojiyi Tamamlayan Öge: Logos”, Kutadgu Bilig, 32 (Aralık 2016), ss. 45-66.
 • “Aramızdaki Ortak Kelime: Müslüman-Hıristiyan İlişkilerinde Güncel Bir Söz”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7/12 (Mayıs-Ekim 2016), ss. 237-254.

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ /ANSİKLOPEDİ MADDESİ

 • “Revelation in Modern Christian Thought” In H. Rog (Ed.), Social Sciences, ss. 163-174, Ankara: Akademisyen, 2018—ISBN: 978-605-258-065-3.
 • Avcı, Betül, “Papasnâme”, in: Christian-Muslim Relations 1500 – 1900, General Editor David Thomas. http://dx.doi.org/10.1163/2451-9537_cmrii_COM_27227
 • Avcı, Betül, “Derviş Mehmed”, in: Christian-Muslim Relations 1500 – 1900, General Editor David Thomas. http://dx.doi.org/10.1163/2451-9537_cmrii_COM_27226
 • Avcı, Betül, “Atinalu Kapucî[nin] Habîbullâh’ın Evsâfın Tevrît’te ve İncîl ve Zebûr’da Görüb Îmâna Geldüğidir”, in: Christian-Muslim Relations 1500 – 1900, General Editor David Thomas. http://dx.doi.org/10.1163/2451-9537_cmrii_COM_27235
 • Avcı, Betül, “Atinalı Mühtedi Mehmed”, in: Christian-Muslim Relations 1500 – 1900, General Editor David Thomas. http://dx.doi.org/10.1163/2451-9537_cmrii_COM_27234
 • “Derviş Ali Nakşibendi”, In D. Thomas, J. Chesworth (Eds.), Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History: Africa and the Americas (1700-1800), Vol. 12, ss. 78-81, Leiden: Brill Academic Publishers 2018.
 • “Abd al-Aḥad Dāwūd”, In D. Thomas, J. Chesworth (Eds.), Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History, Leiden: Brill Academic Publishers (basım aşamasında).
 • “Religion of the Hebrews in Eusebius: A Comparison between Church History and Preparation for the Gospel”, Medeniyet ve Klasik, İstanbul, 2008.

TERCÜMELER

 • Virginia Woolf, “Death of the Moth” Merdiven, İstanbul, 2000.
 • Virginia Woolf, “Three Pictures” Merdiven, İstanbul, 1998.
 • T.S. Eliot, “Tradition and Individual Talent” Merdiven, İstanbul, 1997.

KONFERANS/ÇALIŞTAY 

 • “Mukayeseli Teoloji ve Kutsal Metinle Akletme: İki Güncel Dinlerarası Öğrenme Modeli”, ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), Venedik, 28-30 Haziran 2018.
 • “Abdülehad Dâvûd’un İncil ve Salîb Adlı Eserinde İncil’e Yaklaşımı”, IV. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, Alanya, Antalya, 3-5 Mayıs 2018.
 •  “Qur’anic Reading of History and Prophethood: An Exercise in Comparative Theology” Shifting Locations – Reshaping Methods, Lublin, Polonya, 15-19 Nisan 2015.
 • ‘A Common Word’ and the future of Muslim-Christian dialogue: Conference, Mater Dei Institute of Education, Dublin, İrlanda, 6-7 Aralık 2013.
 • 12th Building Bridges Seminar, Georgetown University, School of Foreign Service, Doha, Katar, 27-29 Mayıs 2013.
 • “Türkiye’de Hıristiyanlık Çalışmaları: Yeni Bir Oksidentalizm mi?” İstanbul, Şubat 2012.
 • “Misyonerlik Neden Gündemimizde?” İstanbul, Aralık 2011.
 • “Hz. İsa ve Hıristiyanlık,” İstanbul, Aralık 2011.
 • “Dreams and Imagination according to Ibn al-‘Arabī: He/not He” Dreams and Visions in Islamic Societies, Ann Arbor, MI, A.B.D., 3-4 Nisan 2009.
 • “Mukayeseli Din Çalışmaları: Türkiye, Vatikan ve ABD’den Birer Örnek” İstanbul, 2008.
 • “Şeyh Gâlib: An Ottoman Sufi of Istanbul and his Famous Romance Beauty and Love” İstanbul, 2008.
 • “Muslim Perspective on Inter-religious Dialogue” Catholic Education and Interreligious Dialogue 40 Years after Nostra Aetate, Roma, 27 Ekim 2004.
 • “Experiences of Inter-religious Dialogue” Call to a New Vision of Others and of Ourselves through Inter-religious Dialogue: Focused on Islam, Roma, 19-23 Mayıs 2003.
 • “Revelation as Progressive: Augustine’s Philosophy of History” The Hermeneutics of Border: Canon and Community in Judaism, Christianity, and Islam, Wissenschaftskolleg zu Berlin, 3-13 Ağustos 2003.