Prof. Dr.

hasan.kaplan@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  2. Yüksek Lisans

    Fordham Üniversitesi, New York, Amerika Birleşik Devletleri

  3. Doktora

    Syracuse Üniversitesi, New York, Amerika Birleşik Devletleri


Araştırma Alanları

Din Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Psikanaliz, İnanç ve Ahlak Gelişimi, İslam ve Batı

Biyografi

Kars’ın Arpaçay İlçesi Taşbaşı Köyü’nde doğdu. 1988 yılında Erzurum İmam Hatip Lisesinden; 1993 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Adana’da bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığından Yurtdışı Lisansüstü Bursu kazanarak, Amerika Birleşik Devletlerinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. Yine bu süre zarfında Amerika’da çeşitli Yüksek Öğretim Kurumlarında Din Psikolojisi, Etik, Eleştirel Düşünce ve İslam gibi dersler verdi. 2006 yılında Türkiye’ye dönerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde akademisyen olarak çalışmaya başladı. Türkçe ve İngilizce çeşitli kitap ve makaleleri olan Prof. Dr. Hasan Kaplan, 2017 yılına kadar aynı üniversitede Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı. Ayrıca 2015-2017 yılları arasında  Dışilişkilerden sorumlu Rektör Danışmanlığı  ve Dışilişkiler Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Temmuz 2017 yılında İbn Haldun Üniversitesine geçen Prof. Kaplan ikisi kız biri erkek, üç çocuk babasıdır.


Akademik Yayınlar

Akademik yayınlardan bazıları şunlardır:

KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMLERİ

– “Tıp Öğrencileri ve Doktorlarda Mucize ve Mucizevi İyileşme İnancı: Çanakkale Örneği”, Değerler ve Sağlık içinde, ed. Hayati Hökelekli, DEM, 2018.

– “Dinî İnanç, Dinî Tasavvur, Şüphe ve İnançsızlık”, Din Psikolojisi içinde, ed. Halil Apaydın, Lisans Yayıncılık, 2017.

– PSİKO 101: Psikolojinin Gerçekleri, Temel Öğeler, İstatistikler, Testler ve Daha Fazlası, Okuyan Us, 2013, (çeviri).

– İlahi Adalet Psikolojisi, Express, 2012.

– “Belief in a Just World, Religiosity, and Victim Blaming”, Psychology of Religion in Turkey içinde, ed. Zühal Ağılkaya-Şahin, BRİLL, 2012.

– Psychology of New Muslim Identity in America , VDM Verlag, 2009.

MAKALELER

– “Sağlık Çalışanlarının Maneviyat ve Manevi Destek Algısı”, EKEV, 2018.

– “Bir İnanç Aşaması Olarak Haniflik”, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017.

– “Beliefs in Miraculous Healing and Religiosity among Medical Students and Physicians”,  Journal of Intercultural and Religious Studies, 2015.

– “Belief in a Just World  Religiosity and Victim Blaming”, Archive for the Psychology of Religion, 2011.

– “Dini İnanç ve Davranışların İnsan Hakları Tutumu Üzerine Etkisi: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, EKEV, 2010.

– “Bazen Bir Puro Sadece Bir Purodur: Leonardo Da Vinci’nin Dini Kimliği Üzerine Psikobiyografik Bir İnceleme”, Dinî Araştırmalar, 2009.

– “Din Psikolojisinde Önyargı Sorunu Üzerine Bazı Notlar” Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2009.

– “Psikanaliz Kuramının Yükselen Hermenötik Değeri”, Dinî Araştırmalar, 2008.

– “Muslims in America and the Question of Identity  between Ethnic Heritage  Islamic Values  and the American Way”, EKEV, 2007.

BİLDİRİLER

– “Religious and Non-Religious Coping with the Exam Anxiety: Example of Çanakkale”, 2nd International Symposium on Religion and Soceity, 2018.

– “How Religion and Morality are Related: A Concise Litertature Review”, 2nd International Symposium on Religion and Society, 2018.

– “Engelli Çocuk Sahibi Ebeveynlerde İlahi Adalet İnancı”, I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu, 2016.

– “Cr/ISIS: Risk and Opportunity in Transformation of Islamic Faith in the New Millennium”  Relocating Religion University of Helsinki, Finland, 28 June – 1 July 2016.

– “Abraham, the Father of Heresy: Reconsidering the Islamic Concept of Hanif (Heretic) in Light of Psycho-spiritual Development”, Second Conference of the International Society for Heresy  Studies, New York-USA, 1-3 June 2016.

– “Sağlık Çalışanlarının Maneviyat ve Manevi Bakım Algısı: İstanbul Örneği”,  I. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul-Türkiye, 2016.

– “The Association between Religiousness and Health Behavior among College Students: A Cross-Sectional Survey of Turkish Universities”,  The Fifth International Conference on Health, Wellness and Society, Madrid-Spain, 2015.

– “Beliefs in Miraculous Healing and Religiosity among Medical Students and Physicians” Congress of the International Association for the Psychology of Religion, İstanbul-Turkey, 17-20 Ağustos 2015.

– “Reconsidering the Notion of Hanif as a Stage of Religious and Spiritual Growth”, Congress of the International Association for the Psychology of Religion, İstanbul-Turkey, 17-20 Ağustos 2015.

– “Beliefs in Miraculous Healing and Religiosity among Medical Students and Physicians”, VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucharest-Romania, 11-13 June 2015.