Dr. Öğr. Üyesi

tuba.baydar@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2009

 2. Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku Bilim Dalı, 2011

 3. Doktora

  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku Bilim Dalı, 2017


Biyografi

1988 Tatvan/Bitlis doğumlu olan Tuba Erkoç Baydar, 2009 yılında Uludağ Üniversitesi’nin İlahiyat Fakültesi’nden lisans derecesi ile mezun olmuştur. “Ebu İshak eş-Şirazi’nin Emir ve Nehiy hakkındaki görüşleri” teziyle 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlamış aynı yıl Medeniyet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında doktora programına başlayan Tuba Erkoç Baydar, görevlendirme ile aynı ana bilim dalında 2017’ye kadar araştırma görevliliğini sürdürmüştür. “Fıkhi Açıdan Ötanazi ve Tedavinin Esirgenmesi” konusunu doktora tezi olarak çalışan Tuba Erkoç’un genel olarak ilgi alanları; Şafi fıkhı, fıkıh usulü, tıp etiği, biyoetik, ötanazi, tedavi ve yaşamın sonuna dair meselelerdir. İlmi geleneğe sahip bir aileden gelen Tuba Erkoç Baydar, ilk eğitimini ailesinden daha sonra Bursa’da ve İstanbul’da İSM çatısı altında devam etmiştir. Aynı zamanda İSAM’ın AYP programının araştırmacılığını da sürdürmektedir. Eğitim amaçlı Fransa, Suriye ve Ürdün’de bulunan Tuba Erkoç Baydar 2014 yılında Amerika’da Georgetown Üniversitesi Kennedy Etik Enstitüsün’de araştırma yapmak ve çeşitli derslere katılmak üzere bir yıl kalmıştır. Hali hazırda İbn Haldun üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışan Tuba Erkoç Baydar aynı zamanda EDEP vakfının başkan yardımcılığını da yürütmektedir.

Yabancı Diller

 • Arapça(ileri), İngilizce (İleri), Osmanlıca(iyi) Farsça(başlangıç)

Ödüller

 • 2008-Uludağ Üni İlahiyat Fakültesi Makale Yarışması en iyi makale ödülü
 • 2014-TUBİTAK Doktora sırası Yurt Dışı Araştırma Ödülü
 • 2014 IIIT Amerika Yaz okuluna Katılım

Projeler

 • TUBİTAK Doktora Sırası Araştırma (2014-2015)

Yurt Dışı Tecrübeleri

 • 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Amerika ( Bir yıl)
 • 2012 Yaz dönemi Ürdün Dil Eğitimi (İki ay)
 • 2008 Yaz dönemi Suriye Klasik Medrese Eğitimi (İki buçuk ay)
 • 2006 Yaz Dönemi Fransa İslami İlimler Eğitimi (İki Ay)

Üyelikler

 • İSAR Tıp Ve Ahlak Grubu Üyeliği (2009-Devam etmekte)

Akademik Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 • “The Principle of Autonomy as Related to End of life Decision From Islamic Perspective”, International Conference on Justice and Ethics, İCJECA, 2017, IRAN.
 •  “İslam Hukukuna Göre Tedavinin Esirgenmesi ve Palyatif Sedasyon”, Palyatif Tıp ve Hayatın Sonu Dini, Hukukî ve Etik Yaklaşımlar Sempozyumu, 4-5 Kasım 2017, İstanbul.
 • “İslam Hukukuna Göre Ötenazi”, Hayatın Sonuna Dair Fıkhi ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu, 2012, İstanbul.

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 

 • “Hz. Peygamberin Kadınlara Merhameti”, Merhamet Sempozyumu, 2011, Urfa.
 • “Sekülerizim kıskacında Resmi Nikâhın Dinîliği Dinî Nikahın Resmiliği Problemi”, V. Genç Akademisyenler Buluşması, 2011, Mardin.

Diğer Yayınlar

1. Editörlük

 • Sağlıkta İsraf, ed. Recep Öztürk, İnanç Özekmekçi, Tuba Erkoç, İsar Yayınları, 2013.

2. Ulusal yayınlanan Kitap Bölümleri

3. Ansiklopedi Maddeleri

 • “Meryem Cemile”, TDV İslam Ansiklopedisi (DİA) Ek-2, 2016, s. 256-258.
 • “Şîrazî” Maddesi, TİA, Yayımlanacak.
 • “Tedavi Maddesi, TİA, Yayımlanacak
 • “Klonlama” Maddesi, TİA, Yayımlanacak.
 • “Ötanazi” Maddesi, TİA, Yayımlanacak.

4. Kitap Özetleri ve Diğer