Abdüssamet SARIKAYA


Arş.Gör.

abdussamet.sarikaya@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2015

  2. Yüksek Lisans

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri ABD, Kelam Bilim Dalı, 2018

  3. Doktora

    İbn Haldun Üniversitesi, İslami İlimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri ABD


Araştırma Alanları

İslam Kelamında Bilginin Tanımı Meselesi, İslami İlimlerin Teşekkül Dönemi

Biyografi

2010 yılında Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Lisans eğitimi ile birlikte İlimler ve Sanatlar Merkezi’nde klasik usulde İslâmî İlimler, Sosyal Bilimler (Sosyoloji, Siyaset Sosyolojisi, Siyaset Bilimi, İktisat), Modern Arapça ve İngilizce eğitimi aldı. Aynı kurumda İslami ilimlere dair farklı dersler verdi. 2018 yılında Marmara Üniversitesi SBE kelam bilim dalında “Ebu’l-Kasım el-Ka’bî’nin Bilgi Anlayışı” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Doktora eğitimini İbn Haldun Üniversitesi Temel İslam Bilimleri ABD’nda sürdürmektedir.