İslami İlimler

Fakültesi

Dr. Betül Avcı’nın Makalesi Religions Dergisinde Yayınlandı


İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları, alanlarında önde gelen ve yüksek etki skoruna sahip uluslararası akademik dergilerinde yayınlanmaya devam ediyor. İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Betül Avcı’nın Comparative Theology and Scriptural Reasoning: A Muslim’s Approach to Interreligious Learning” başlıklı makalesi geçtiğimiz hafta Religions adlı dergide yayınlandı.

Makalede Avcı günümüzdeki iki önemli dinlerarası öğrenme metodu olan Mukayeseli Teoloji (Comparative Theology) ve Kutsal Metinle Akletme’yi (Scriptural Reasoning) birbiriyle ilintili bir şekilde ele alıyor. Avcı’ya göre, bu iki metot vasıtasıyla, iki dini gelenek arasındaki farklılıklara vurgu yapılmak suretiyle “diğeri”ni anlamada kullanılan oryantalist kategori ve kavramlar değiştirilip düzeltilebilir. MDPI tarafından açık erişimli olarak yayınlanan makaleye şuradan ulaşılabilir.

Ayrıca Dr. Avcı’nın aynı dergide Mart’ta yayınlanan “Comparative Theology: An Alternative to Religious Studies or Theology of Religions?” başlıklı makalesine şuradan ulaşılabilir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur