İslami İlimler

Fakültesi

Ebussuûd Tefsiri Okumaları


 

 

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. İhsan Kahveci tarafından Süleymaniye Külliyesinde pazartesi günleri Ebussuûd Tefsiri okumaları yapılmaktadır. Darulkurra binasındaki ders, ikindi namazını müteakip 16:00 sularında başlamaktadır. Derse İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencileri ile Arapça bilen din görevlileri katılmaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur