Loading, please wait.
School of Islamic Studies

Fakültemizden Yeni Eser!

19.04.2022
Fakültemizden Yeni Eser!
Fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Tuba Erkoç Baydar'ın editörlüğünü yaptığı "Dinî ve Etik Yönleriyle Salgın Hastalıklar" isimli çalışma İbn haldun Üniversitesi Yayınlarından Çıktı!

Salgın hastalıklar ölüm ve kalım meselesinden öte toplumların kültürlerini, alışkanlıklarını, değerlerini ve hayatlarını değiştiren kritik olaylardır. Tarihî tecrübenin bize gösterdiği gibi kritik olaylar ve durumlar tarihe ivme katar veya eşik atlatır. COVID-19 da böyle bir salgındır. Nitekim bu salgın ile birlikte dünya fiziksel bağlantı yerine artık daha sanal bağlantıyı tercih etme noktasında hızlı bir atılım gerçekleştirmiştir. Milyonlarca insanın ölmesiyle birlikte, milyarlarca insan bu salgın nedeniyle psiko-sosyal ve ekonomik sorunlar yaşamış ve yaşamaktadır. Küresel çapta ciddi etkileri olması hasebiyle COVID-19 pandemisi disiplinler arası ve çok boyutlu bir şekilde ele alınması, uzun vadeli sonuçlarının da tartışılması gereken önemli bir meseledir.

Meselenin disiplinler arası incelenmesine katkı sağlamak adına bu kitap, salgın hastalıkları dinî ve etik perspektiften ele alarak incelemektedir. Nitekim din ve etik, birçok meselede olduğu gibi salgın hastalığın anlamlandırılması ve olası etkilerinin konuşulmasında üzerinde durulması gereken iki önemli açıdır. Özellikle Müslüman bir ülkede salgın hastalığın dini veçhesi mutlaka üzerinde durulması gereken bir konudur. Nitekim Osmanlı döneminde yaşanan salgınlarda meseleyi etraflıca ele almak ve şer’î tarafını istişare etmek amacıyla devlet ricali ve ulemadan oluşan bir meclis kurulması meselenin ehemmiyetini açıkça göstermektedir.

Aslında bu eser, meselenin önemine binaen geçen sene İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde düzenlenen çalıştayın kitaplaştırılma fikrinden doğmuştur. 18 Temmuz 2020 tarihinde “Salgın Hastalıklar ve Din” başlıklı uluslararası ve disiplinler arası tek günlük bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Alanında uzman kimselerin davet edildiği bu çalıştay, aynı zamandan Youtube üzerinden canlı yayınlanarak insanların teveccühüne mazhar olmuştur. Bu başarılı çalıştaydan sonra gelen talep ve teklifler üzerine konuşmalar, bilimsel makale formatına getirilmiş ve alanında uzman başka isimlerin yazıları da eklenerek daha da zenginleştirilmiştir.