1. Bachelor

  University of Belkâ (2004)

 2. Master

  University of Jordan (2007)

 3. PhD

  University of Jordan (2011)


Areas of Interest

Hadis-Kelâm-Ehl-i Sünnet-Matürîdîlik-Zâhid el-Kevserî

Short Biography

1982, Ürdün doğumlu.

Hamzeh al-Bakri, Lisans eğitimini (2004) Belkâ Üniversitesinde tamamladıktan sonra, 2007’de “Ta‘akkubât’ü’l-hâfız İbn Hacer fî’l-İsâbe ‘ala İbni’l-Esîr fî’l-Üsdü’l-Ğâbe” adlı tezle yüksek lisansını ve 2011’de “Taaddüdi’l-hâdise fî rivâyâti’l-hadîsi’n-Nebevî: Dirâsetün te’siliyyetün nakdiyyetün”  adlı tezle doktorasını Ürdün Üniversitesinde tamamladı. 2013-2018 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Uluslararası bilimsel toplantılarda çok sayıda bildiri sunup, hakemli dergilerde makale yayımladı. Ayrıca Hamzeh al-Bakri’nin çok sayıda tahkik çalışması da bulunmaktadır.


Academic Publications

DERGİ

1ـ الروايات الواردة في سبب نزول قوله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً)، دراسة نقدية.

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 13, Sayı 3, 2013, ss. 207 -225.

 

2ـ أسماء الله الحسنى توقيفية أم قياسية، دراسة تأصيلية.

FSM ilim araştırmalar, İnsan ve Toplam Bilimleri Dergisi, Sayı 3, Yıl 2014, ISSN 2147-3153, e-ISSN 2148-2217.

 

3ـ انتقادات الدارقطني الحديثية لأبي حنيفة في كتاب السنن.

İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 32, Yıl 2014, ISSN 1301-3289.

 

 

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

 1. موقف ابن رشد من التنزيه والتشبيه والتجسيم ، دراسة نقدية.

Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2008.

 1. المناظرات المروية بين الإمامين محمد بن الحسن الشيباني ومحمد بن إدريس الشافعي، دراسة نقدية.

Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2010.

 1. القواعد السياسية العامة عند الإمام أبي يوسف في كتابه «الخراج»، مؤتمر العلاقة بين الدين والسياسة الدولي، رام الله ـ فلسطين، 2012.
 2. المحاورة المروية بين عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس في قوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾، مؤتمر الصحابة والسنة النبوية الدولي، عمّان ـ الأردن، 2013.
 3. تدريس علم الكلام باللغة العربية في بلاد الناطقين بغيرها، أهميته وآثاره وصعوباته.

Arapça Konuşulmayan Ülkelerde İslâmî İlimlerin Arap Diliyle Öğretimi, İstanbul, 2016.

 1. أثر الحركة العلمية في المحافظة على هوية القدس الإسلامية، عصر صلاح الدين نموذجاً.

Uluslararası Selahaddîn Eyyubi Sempozyumu, Siirt, 2016.

 1. دور فَهْم مراد صاحبي «الصحيح» في الدفاع عنهما، دراسة فيما كتبه العلامة محمد عوامة في رسالته «من منهج الإمام مسلم في عرض الحديث المُعلَّل في صحيحه».

Uluslarası Allame Muhaddis Muhammed Avvame ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu, 2018.

 1. الأربعينات الحديثية في القرن العاشر الهجري، من ابن كمال باشا إلى البركوي، دراسة مقارنة.

 Balıkesirli Bir İslam Âlimi: İmam Birgîvî Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, 2018.

 1. الكتب المتفرِّعة عن «طوالع الأنوار» للبيضاوي وأثرها في تطوّر علم الكلام، دراسة في مخطوطات إسطنبول، مؤتمر مخطوطات القرن السابع بين البحث الببلوغرافي والتقويم الحضاري، معهد المخطوطات العربية ـ مصر، وجامعة الجلفة ـ الجزائر،

 

KİTAP/ KİTAP BÖLÜMLERİ

 

TELİF VE TAHKİK/TENKİTLİ NEŞİR

 

 1. شرح وصية الإمام أبي حنيفة للبابرتي، (تحقيق، بالمشاركة)، دار الفتح للدراسات والنشر، عمّان، 2009.
 2. شرح القصيدة القشيرية، (تأليف)، دار الفتح للدراسات والنشر، عمّان، 2011.
 3. فتوح الغيب، وهو حاشية الطيبي على تفسير الكشاف، (تحقيق، بالمشاركة)، 3 مجلدات من 16 مجلداً، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، دبي، 2013.
 4. الأنوار الواضحة في تفسير الفاتحة للديريني، (تحقيق)، دار الفتح للدراسات والنشر، عمّان، 2013.
 5. تعدُّد الحادثة في روايات الحديث النبوي، رسالة دكتوراه، (تأليف)، منشورات وزارة الأوقاف القطرية، 2013، وأروقة للدراسات والنشر، عمّان، 2013.
 6. فتاوى البلقيني (التجرُّد والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام)، لعلم الدين البلقيني، (تحقيق، بالمشاركة)، مجلّد واحد من ثلاثة مجلدات، نشر ضمن المكتبة البلقينية، أروقة للنشر والدراسات، عمان، 2014.
 7. النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة للكوثري، (تحقيق)، دار الفتح للدراسات والنشر، عمّان، 2015.
 8. حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي، للكوثري، (تحقيق)، دار الفتح، عمّان، 2017.
 9. بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني، للكوثري، (تحقيق)، دار الفتح، عمان، 2017.
 10. لمحات النظر في سيرة الإمام زفر، للكوثري، تحقيق، (دار الفتح)، عمان، 2017.
 11. الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع، للكوثري، (تحقيق)، دار الفتح، عمان، 2017.
 12. الحاوي في سيرة الإمام الطحاوي، للكوثري، (تحقيق)، دار الفتح، عمان، 2017.
 13. مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا، (تحقيق، بالمشاركة)، وكان عملي فيها تحقيق 35 رسالة من أصل 115 رسالة، دار اللباب، إسطنبول، 2017.
 14. النِّعَم السوابغ في شرح الكلم النوابغ للتفتازاني، (تحقيق)، دار اللباب، إسطنبول، 2018.
 15. المبين المعين لفهم لفهم الأربعين، وهو شرح الأربعين النووية، لعلي القاري، (تحقيق)، دار اللباب، إسطنبول، 2018.

 

EDİTÖRLÜK

 

 1. تاريخ المذاهب الإسلامية، الترجمة العربية، (تحرير، بالمشاركة)، جامعة الأناضول، أسكي شهير ـ تركيا، 2017.
 2. تاريخ الحديث وأصوله، الترجمة العربية، (تحرير)،جامعة الأناضول، أسكي شهير ـ تركيا، 2018.
 3. تاريخ الفكر الإسلامي، الترجمة العربية، (تحرير، بالمشاركة)،جامعة الأناضول، أسكي شهير ـ تركيا، 2018.