İslami İlimler

Fakültesi

Hadislerle İslam Külliyatı İngilizce Olarak Yayınlandı


T. C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ve Hz. Peygamber’in hikmet ve rahmet dolu dünyasını keşfetmeyi amaçlayan “Hadislerle İslâm” adlı 7 ciltlik çalışma, fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Çolak hocamızın başkanlığında yürütülen bir proje ile İngilizceye  tercüme edilmiştir. “Islam Through Hadiths” başlıklı 7 ciltlik bu külliyat, ülkemizin hadis alanındaki birikimini uluslararası akademik mahfillere taşımakla ülkemizin akademik tanınırlığını artıran bir çalışma olarak saygın yerini alacaktır. Çalışma, üniversitemiz kütüphanesinde okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur