İslami İlimler

Fakültesi

Hakkımızda

Rahmet ve barış dini olan İslam’ı doğru anlama, yorumlama ve uygulama dirayetine sahip samimi, dürüst ve sorumlu Müslüman bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Türk İslam medeniyetinin en büyük merkezlerinden biri olan İstanbul’da, bu medeniyetin muazzam bilgi ve kültür birikimini öğrencilerine kazandırırken, çağımızı etkileyen beşeri konular hakkında fikir yürütebilecekleri bilgi ve becerilerle de onları donatmayı amaçlamaktadır. 2017-2018 akademik yılında öğrencilerine kapılarını açan İslami İlimler Fakültesi, İslâm Dini’nin temel kaynaklarını, geleneksel ve modern yorumlarını, inanç, ahlak, ibadet, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi ana konuları sosyal bilimlerin diğer alanlarından da destek alarak akademik düzeyde çalışmayı amaçlamaktadır.

Misyonumuz

İslâm dininin temel kaynaklarını, geleneksel ve modern yorumlarını, inanç, ahlak, ibadet, hukuk gibi ana konuları sosyal bilimlerin diğer alanlarından da destek alarak akademik düzeyde çalışmak; dini inanç ve pratikleri hem temel İslami ilimler çerçevesinde hem de felsefe sanat, tarih, toplum ve birey bağlamında incelemek gerek evrensel gerek İslami değerlerden beslenen özgün bir eğitim vermek.

Vizyonumuz

İslami ilimler alanında, nitelikli akademisyen kadrosu, özgün eğitim programı, seçkin öğrenci profili, alanla ilgili klasik ve modern araştırma projeleriyle ile ulusal ve uluslararası ölçekte saygın bir konum kazanmak.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur