İslami İlimler

Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Stodolsky’nin makalesi Oxford İslam Araştırmaları tarafından yayınlandı


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yıldıran Stodolsky tarafından yazılan ve “Pysician’s Juristic Role” (Hekimin Hukuki Rolü) başlıklı makalesi, Oxford İslami Araştırmalar Merkezi’nin web sitesi tarafından yayınlandı.

Dr. Stodolsky makalede, İslam hukukuna göre normatif ve betimleyici hekimin tüzel rolünü ve sorumluluklarını ele aldı. Dr. Stodolsky İslami biyoetik içinde hekimin tüzel rolünün normatif yönünü tartışmak için, öncelikle Müslümanların biyoetik görüşleri ile İslam biyoetiğin tüzel görünüşlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini savunuyor.

İslam biyoetik, Peygambere vahyedilen ilahi hukuk kurallarına, yani şeriata dayalı olduğunu vurgulayan Dr. Stodolsky, Müslümanların biyoetik görüşlerinin bununla mutlaka uyumlu olmayabileceğine dikkat çekiyor.  Dr. Stodolsky makalede, “Müslüman bir doktorun, hekimlerin rolünü tanımlarken, vahiylere atıf yapmadan, Müslüman olmayanlar tarafından ortaya konulan biyoetik fikirleri temel alması olasılık dahilindedir” ifadesini kullanıyor.

Dr. Stodolsky, “Bu her ne kadar bir Müslümanın biyoetik görüşü olsa da, İslam hukukuna uygun bir düşünce oluşturmaz. Bu nedenle hekimlerin hukuki rollerine ilişkin yapılacak normatif bir tartışma, Müslümanların biyoetik görüşleri üzerinde odaklanmayacak, aksine bir hekimin hukuki rolü, vahiplere ve İslami yasal metodolojiye (usül el-fıkıh) göre şekillenecektir” diyor.

Dr. Stodolsky aynı zamanda, profesyonellerin sağlık hizmetleri vermesinin yolunu belirleyen “tıp adabının”, hekimlerin uymaları gereken İslami etik ve hukukun, zorunluluk (ferd), tavsiye edilen (mendup), izin verilen (mübah), beğenilmeyen (mekruh) ve yasaklanan (haram) kategorilerinin dışında kaldığının da altını çiziyor.

Dr. Stodolsky’nin Oxford İslami Araştırmalar Merkezi web sitesinde yayınlanan makalesinin İngilizce metnini bu adrese girip abone olarak okuyabilirsiniz.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur