İslami İlimler

Fakültesi

Program Hakkında

Rahmet ve barış dini olan İslam’ı doğru anlama, yorumlama ve uygulama dirayetine sahip samimi, dürüst ve sorumlu Müslüman bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Türk İslam medeniyetinin en büyük merkezlerinden biri olan İstanbul’da, bu medeniyetin muazzam bilgi ve kültür birikimini öğrencilerine kazandırırken, çağımızı etkileyen beşeri konular hakkında fikir yürütebilecekleri bilgi ve becerilerle de onları donatmayı amaçlamaktadır. 2017-2018 akademik yılında öğrencilerine kapılarını açan İslami İlimler Fakültesi, İslâm Dini’nin temel kaynaklarını, geleneksel ve modern yorumlarını, inanç, ahlak, ibadet, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf  gibi ana konuları sosyal bilimlerin diğer alanlarından da destek alarak akademik düzeyde çalışmayı amaçlamaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur