İslami İlimler

Fakültesi

Misyonumuz

İslâm dininin temel kaynaklarını, geleneksel ve modern yorumlarını, inanç, ahlak, ibadet, hukuk gibi ana konuları sosyal bilimlerin diğer alanlarından da destek alarak akademik düzeyde çalışmak; dinî inanç ve pratikleri hem temel İslami ilimler çerçevesinde hem de felsefi, sanatsal, tarihsel, toplumsal ve bireysel bağlamda incelemek; İslami değerleri, bilimsel yöntem ve ilkelerle bütünleştiren, evrensel bir eğitim vermek.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur