Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

"Allâme Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis ilmindeki Çalışmaları" Sempozyumu Düzenlendi

10.05.2018
İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi işbirliğiyle yaşayan son hadis alimi Muhammed Avvâme için düzenlenen “Allâme Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis ilmindeki Çalışmaları” başlıklı uluslararası sempozyum Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

İbn Haldun Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin iş birliğiyle, yaşayan son hadis alimi Muhammed Avvâme için düzenlenen “Allâme Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis ilmindeki Çalışmalar” başlıklı uluslararası sempozyum Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor. 

Sempozyumda, ömrünün 60 yılını hadis ilmine adayıp 80 kadar telif ve tahkik eser ortaya koyan asrın büyük hadis alimlerinden Muhammed Avvame’nin ilmi hayatı, tedris ve terbiye metodu, hadis usulü ilmindeki çalışmaları ve görüşleri, cerh ve tadil ilmindeki çalışmaları ve görüşleri, hadis literatürünün tahkiki ve ortaya çıkarılmasındaki çalışmaları, dünyanın farklı üniversitelerinden gelen akademisyen ve alimler tarafından kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Aybakan, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, “İki gün boyunca değerli alimimizin hadis ilmine olan katkılarını yakından müşahede etme imkânı bulacağız ve İslami İlimler konusunda bilgilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Avvame’nin hadis ilmindeki dikkati ve titizliği, ilme adanmış bir ömrü, hadis ilminin tüm inceliklerine olan vukufiyetini müşahede edeceğiz. Rabbim bu ilim ziyafetini bereketli kılsın.” şeklinde konuştu.”

“Ömrünü hadis ilmine ve Müslümanlara vakfeden alimin gündeme getirilmesi önemli”

Prof. Aybakan, hadis alimi Muhammed Avvâme’nin İbn Haldun Üniversitesi’nin bir mensubu olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Avvâme hocamızın İstanbul’da, özellikle de üniversitemizin mensubu olmasından gurur duyuyoruz. Onun faaliyetleri ve gayretleri neticesinde planladığımız Süleymaniye’deki Daru’l Hadis’in eski haşmetine ve düzenine kavuşabilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan da, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nin Arapça eğitim vermeyi kararlaştıran ilk üniversite olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti:

“Arapça eğitim veren ilk üniversite olarak diğer üniversitelere de örnek olduk ve onlar da Arapça ders vermeye başladılar. İslami ilimlerin Arapça verilmesi gerekiyor. İslami İlimler Fakültesi olarak bütün derslerimizi Arapça vermeye karar verdik ev YÖK de bunu kabul etti. Her yıl Türkiye’den 100, yurt dışından 50 öğrenci kabul etmekteyiz. İmzaladığımız protokoller çerçevesinde Arap ülkelerine öğrencilerimizi gönderiyoruz. Öğrencilerimiz Arap ülkelerinde Araplarla çok rahat bir şekilde konuluyorlar. Arap ülkesinden yaklaşık 30 hocamız mevcut. Onlar da derslerini Arapça olarak öğrencilerimize veriyorlar. Fakültemiz yazma eserler dersini kararlaştırmış ilk fakültedir. Gelecek yıllarda master ve doktora derslerini Türkçe ve Arapça olarak açacağız. Bu programa katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu programda istifade ederiz. İstedik gelecek nesillerimize ve şu anki nesillerimize alim profilini göstermek istedik. Yeni nesil örnek alim görmekten mahrum kaldık. Bu canlı örneklerin görülmesi çok güzel bir şey. Allah nesillerimizi, ilim üzerine yetişen nesillerden eylesin.”

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ise sözlerine, “Hayırlı bir insan, hayırlı bir toplantıya vesile oldu.” şeklinde başladı. Sempozyumun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Duman, “Rol model olarak hocamızın yeni nesillere takdim edilmesi, bütün ömrünü hadis ilmine ve Müslümanların aydınlanmasına vakfetmiş bir alimin gündeme getirilmesi çok önemli. Bir diğer önemli nokta ise, bu vesileyle İslami İlimler arasında iki kaynaktan birisi olan hadis ilminin yeniden gündeme getirilmesi. Peygambersiz İslam projeleri var. Oryantalist yaklaşımıyla Müslümanlara dayatılmaya çalışılan İslam’ın kaynaklarının sıhhatini zedeleyen, insanların zihninde tereddütler oluşturmaya çalışan zihniyetler var. Bu yola tevessül eden ülkemizde de bazı gafil din alimi görünümlü insanlar oluyor. Bu toplantıda 30’ün üzerinde ilim adamı hadis ilmi konusunda görüşler ortaya koyacaklar. Birtakım meselelerin açıklığa kavuşturulması bakımından bu toplantı oldukça büyük bir önem arz ediyor.”

Prof. Dr. Duman, “Onun(Avvâme) aslında övgüye ihtiyacı yok. Burada kendisiyle ilgili cümleler geçtikçe mahcubiyeti yüzünden okunuyordu. Allah herkese onun gibi hocalar ve onun talebeleri gibi talebeler nasip etsin. Bizler insanlar hayattayken onlarla ilgili toplantılar yapmayız, genelde daha sonra yaparız.” şeklinde konuştu.

Fotoğraflar