Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

"Uluslararası Muhammed Mustafa el-Azami Sempozyumu" Düzenlendi

11.05.2018
2017 yılı Aralık ayında vefat eden son dönem hadis âlimlerinden Muhammed Mustafa el-Azami, İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyumla anıldı. Sempozyumda el-Azamî'nin hayatı, eserleri, hadis ilmindeki yeri, diğer islami ilimlere dair çalışmaları ve oryantalist iddialara karşı cevapları ele alındı.

Hindistan’dan başlayıp İslâm coğrafyasının diğer ülkelerine, oradan Batıya uzanan ilim yolculuğunda pek çok ciddi çalışmaya imza atan, araştırmalarında klasik usulle modern metodolojiyi harmanlamakla beraber hadis ilimleri ve Kur’ân tarihine dair derinlikli birikimiyle oryantalist fikirleri analiz eden Muhammed Mustafa Azami, 20 Aralık 2017’de vefat etmiştir. İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, hatırasını yâd etmek üzere vefâtının birinci yıldönümünde uluslararası bir sempozyum düzenlemiştir.

İlk devir Hadis edebiyatının oluşumu, isnâdın menşei ve Hadis tenkit metodolojisi gibi konular Azami’nin temel ilgi alanını oluşturmaktadır. Bu itibarla Azami, bazı Batılı araştırmacıların geliştirdiği ve temelde isnâd sisteminin geçersizliği iddiasını içeren tezlere yönelik yazdığı ilmi reddiyelerle tanınmaktadır. Onun modern dönem Hadis araştırmalarına yeni bir soluk getiren On Schacht’s Origins ve Studies in Early Hadith Literature gibi çalışmaları Batılı İslâm araştırmacılarının temel başvuru eserleri arasına girmeyi başarmıştır.

Uzun yıllar Batı üniversitelerinde görev yapan ve oryantalist zihin dünyasını yakından tanıyan Muhammed Mustafa Azami, Kur’ân’ın mushaf haline gelişiyle de yakından ilgilenmiştir. Kur’ân’ın mushaflaşma sürecini Kitab-ı Mukaddes’in oluşum serüveniyle mukayeseli olarak ele alması Azami’nin özgün yönlerinden birini oluşturmaktadır.

19-20 Aralık tarihlerinde İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesinde “Uluslararası Muhammed Mustafa Azami Sempozyumu (Hayatı, Fikirleri ve Katkıları)” başlığıyla düzenlenen sempozyumda Muhammed Mustafa el-Azamî, vefatının birinci sene-i devriyesinde konunun yerel ve uluslararası uzmanı akademisyenler tarafından ele alınmıştır

Fotoğraflar